Časté otázky


Proč potřebujeme služby CostBusters? Naši zaměstnanci dělají vše pro to, aby udrželi náklady tak nízko jak je to možné.

Nemůžeme s Vámi nesouhlasit. Firmy, které tak nedělají, se brzy ocitnou v nesnázích. Rádi bychom však něco vyjasnili. Vy a Vaší zaměstnanci určitě děláte vše, co jste schopni a co Vám dovolí Vaše časové možnosti. Nemohou Vám ale některé činnosti uniknout?

Režijní náklady zahrnují 15 až 20 různých druhů nákladů Vaší společnosti. Všechny z nich vyžadují speciální znalosti trhu, výrobků a služeb. Díky tomu je možné udržet náklady na nejnižší úrovni. Je potřeba znát všechny triky dodavateů, kteří je rádi využijí, aby účtovali svým klientům vyšší částky. I nejopatrnější odběratel je částo chycen do léčky svého dodavatele.

Potřebné znalosti trhu, výrobků a služeb mohou být samozřejmě získany dlouhodobým studiem. V CostBusters studujeme režijní náklady již od roku 2005 a stále se zdokonalujeme.

Naše zkušenosti získané v průběhu mnoha let nám umožňuji najít úspory I tam, kde si ostatní myslí, že další možnosti úspor již nejsou možné.

(Zpět na začátek stránky)

Znamená proces redukce nákladů změnu stávajících dodavatelů?

Není to samozřejmé. Ve většíně případů není potřeba měnit dodavatele. Stávající dodavatele mohou nabídnout dostatečně vysokou slevu nebo přijít se zajímavým řešením výhodným pro obě strany. V takovém případě, může Vám dobře známý dodavatel, pokračovat v poskytování služeb.

Při hodnocení nabídek je potřeba zvážit vice aspektů. Vztah se stávajícím dodavatelem má vždy přednost, pokud od klienta neobdržíme jiné instrukce. Možnost ponechání stávajícícho dodavatele má take své výhody při vyjednávání.

Bez ohledu na výběr dodavatele, ve všech případech se držíme pravidla, že kvalita dodavaných výrobků či služeb musí být v porovnání se stávajícícmi stejná nebo vyšší.

(Zpět na začátek stránky)

Jsou služby poskytované CostBusters vhodné pro všechny ziskově orientované soukromé firmy?

Ne. Nacházíme úspory u různých společnosti s vice než 50 zaměstanci. Také sledujeme, že zájem o úspory je daleko větší v soukromém sektoru. Je naším přáním, abychom v budoucnu nacházeli ochotu o spolupráci u státních firem, firem zřízených místními samosprávami či u neziskových organizaci. Velmi rádi jím ušetříme náklady. Tyto společnosti velmi dobře vědí jak naložit s ušetřenými prostředky na prospěšné účely.

(Zpět na začátek stránky)

Co se stané, když CostBusters nenajde žádné možnosti úspor?

Pokud nenajdeme žádné možnosti úspor - je to dobrá zpráva pro Vás. Znamená to, že Vy a Vaší zaměstnanci jste vybrali velmi dobře své dodavatle a vše nakupujete za nejlepší ceny. V takovém případě nehradíte nám samozřejmě žádné poplatky.

Naší odměnu účtueme až po dosažení úspěchu v úsporách – to je naše záruka. Pokud nenajdeme žádné úspory, neúčtujeme žádné poplatky. Příležitost, kterou Vám spolupráci s námi nabízíme, je proto pro Vás naprosto bez rizika.

(Zpět na začátek stránky)

Jsem zaměstnancem. Co řekne můj šéf či majitel firmy, pokud najdete významné možnosti úspor. Bude to znamenat, že jsem svoji práci nedělal dobře?

Věříme, že Váš šéf je dobrým obchodníkem a ví, že největšího zisku dosáhnete, pokud se zaměříte na to, co děláte a umíte nejlépe.

Váš šéf je take určitě přesvědčen, že držíte náklady tak nízko, jak je to jen možné. Důvodem, proč i přes to se nám daří nacházet úspory je, že jsme profesionálové na snížování nákladů. A proto jsme schopni tuto práci dělat rychleji a efektivněji než ostatní. Je to přirozené, souhlasíte?

(Zpět na začátek stránky)

Redukovali jsme již naše náklady na absolutní minimum. Nemyslíme si, že je zde prostor pro další úspory.

Pravděpodobně budete překvapení. Měli jsme mnoho klientů, kteří si mysleli totéž a podepsali s námi smlouvu jen proto, že byli zvědavý a nemělli co ztratit. Na konci projektu byli překvapení a spokojení s úsporami, kterých díky nám dosáhli.

Naším cílem není kritika efektivity klienta. Jde o potvrzení faktu, že se soustřeďujeme na různé záležitosti. Naši klienti se soustřeďují na svůj hlavní business, přičemž my se soustřeďujeme na režijní náklady. Každy může být nejlepší v tom, čemu věnuje největší pozornost a energii.

(Zpět na začátek stránky)

Bylo by skvělé ušetřit nějaké náklady a zvýšit tím náš zisk. Bohužel jsme tolik zaměstnaní naší práci, že v současné době nemáme čas věnovat se projektu redukce nákladů

Nemusíte s námi ztrácet spousty času, pracujeme na Vás zcela nezávislé. Nebudete námi nijak rušení, k dispozci potřebujeme jen někoho z Vašich zaměstanců, kterého v rámci projektu zatěžíme v minimální možné míře.

Vše co potřebujeme je stůl, u kterého budeme pracovat maximálně jeden den, přístup ke kopírce a k Vaším dodavatelským fakturám týkajících se režijních nákladů. Občas potřebujeme odpovědět účetní otázku, případně vytisknout sestavu z účetnictví. Děláme vše proto, abychom nerušili Vaše kolegy při práci. Nejsme auditoři, kolem kterých musí každý běhat. Pracujeme na pozadí běžného dění ve Vaší firmě.

Vaše práce bude spočívat pouze v rozhodnutí týkajícího se námi oddprezentovaných variant možnosti úspor. A v sledování rostoucího zisku.

(Zpět na začátek stránky)

CostBusters Záruka – Naše odměna je závislá na dosaženém úspěchu!Business Opportunity

Join us, and open your own CostBusters office in your hometown!
>> Click here for more info <<