Obvyklé kategorie nákladů

Nejdůležitější náklady ziskově či neziskově orientované společnosti mohou být rozděleny do 3 kategorii:

Mzdové náklady
Suroviny, materiál, polotováry
Subdodávky

Uvedné náklady v zásadě nezkoumáme a neřešíme. Tyto náklady jsou velmi specifické. Vaše firma je zná mnohem lépe než my a určitě je drží pod neustálou kontrolou.

Další kategorii jsou režijní náklady, které obvykle nepřesahují 10% celkových nákladů dobře řízené společnosti. Tyto náklady mají dva nepříjemné rysy:

  1. Nejsou vždy závisle na výnosech. Pokud prodeje rostou, režijní náklady rostou rychleji. V případě poklesu výnosů, režijní náklady se většinou automaticky nesnížují.
  2. Uvedených 10% nákladů může být složeno z 15 až 20 různých kategorii. Všechny kategorie vyžadují specifickou znalost výrobků a trhu. Jakkoli je možné získat znalosti o těchto kategoriích, mnoho společnosti na to nemá dostatek času (my se v této oblasti stálé vzděláváme již od roku 2005).

V neposlední řadě některé faktury (např. za platby mobilním operátorům, energetickým společnostem) obsahují tolik položek a jsou v takovém formatu, že mnoho klientů se v tom jednoduše nemůže vyznat. Je pravděpodobné, že dodavatelům tento stav vyhovuje, nemyslíte?

V CostBusters stálé prohlubujeme naše znalosti různých režijních nákladů, proto jsme schopni najít značné úspory i tam, kde nikdo nevěří, že je to možné. Nejběžnější kategorie režijních nákladů jsou:

Náklady na pevné telefonní linky-18%Náklady na údržbu-10%
Náklady na mobilní telefony–17%Náklady na obaly–18%
Náklady na připojení k internetu–30%Dopravní/kurýrní služby-28%
Kancelářské potřeby-17%Náklady na pitnou vodu–30%
Tonery–35%Chemikálie-20%
Náklady na tisk-15%Lubrikanty-6%
Poštovní náklady–12%Pomocné suroviny–15%
Komunální odpad-30%Náklady na elektřinu a plyn-10%
Nebezpečný odpad–30%Paliva–1,5%

Červená čisla indikují možnosti úspr v jednotlivých kategoriích. I Vy si můžete chvilky jednoduše spočítat jak velkou částku můžeme ušetřít Vám: Klikněte zde na kalkulátor

CostBusters Záruka – Naše odměna je závislá na dosaženém úspěchu!Business Opportunity

Join us, and open your own CostBusters office in your hometown!
>> Click here for more info <<